Disclaimer

Disclaimer voor www.dehollandsehouthakkers.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Hollandse Houthakkers (KvK: 83531394). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Beperkte aansprakelijkheid

De Hollandse Houthakkers spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Hollandse Houthakkers.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Hollandse Houthakkers. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Hollandse Houthakkers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Hollandse Houthakkers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Hollandse Houthakkers.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Voor particulieren met kleine of grote tuinen

Elke opdracht behandelen we met dezelfde aandacht.

Veel expertise voor maximale veiligheid

Ervaring en kennis door gebundelde krachten.

Vlotte communicatie & heldere afspraken

U kunt van ons altijd een reactie verwachten.

Wij laten uw tuin weer netjes achter

Wij zijn tevreden als u dat ook bent!